Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Core Member SusanneSweden Group :iconart-psychology: Art-Psychology
 
Recent Activity
Deviant for 6 Years
1 Month Core Membership:
Given by an Anonymous Deviant
Statistics 57 Deviations 16,314 Comments 87,309 Pageviews

Visitors

deviantID

Status-At
Susanne
Sweden
This arts blog is about a place on the west coast of Sweden where my summer house is. The happenings there have been good inspiration for my images but I love alternative interpretations. I appreciate your input and support.

Nedre Kärr är ett vackert lugnt tryggt ställe med fantastisk natur där det borde
finnas plats för olika sorters människor. De flesta husägare är fridfulla pensionärer. Det är under oklanderligt perfekta ytor hiskeliga saker händer, men bara för vissa. Fiendskap och tävlande med grannar, att lägga fokus utanför den egna familjen verkar vara enda sättet att stå ut för många på landsbygden och i sommarstugeområden. Ensamhushåll utan familj att hålla ihop genom konstruerad fiendskap kan råka illa ut. Att ha en annan hudfärg, religion eller sexuell läggning vore inte heller så lyckat. I ö vill jag inte avskräcka någon från området med min konst-blog. Bilder finns i folders under Gallery högst upp på sidan. Långa texter skrivna under sex år på försidan, kortare versioner i foldern Ostrukturerade texter.

Den här blogen är väldigt personlig, enbart för min egen terapi.
Den förändras ofta utifrån mina upplevelser och känslor. Självutlämnande kanske, men jämför med att bli förtalad, hotad och polisanmäld av fler och fler grannar utan att ha något annat sätt än det här att påverka det. Tror att många kan relatera till det generella om mänskligt beteende och gruppdynamik.

Deviantart är en social konst-site baserad i USA
och står under Californiens lagstiftning.

87 000 pageviews by dA members only - 1 250 or so followers
Interests

The Grey Rock Season is here

.
Theres close up surveillance around the clock outside my house
in case I should do or say something inside. Anything really.
The old Rock bats have super hearing.
They hang on every word on this page too.
Thats how the Rock families like to spend weekends and holidays together. If thats not enough they smash my fence and cut my phone / wifi cable. Good thing they love police.
And there went the aesthetics of my page.


Miss Grey Rock 2016 by Status-At

Miss Grey Rock 2017.

Grey Rock Vigilante by Status-At

The Grey Rock Vigilante never sleeps.

Grey Rock children by Status-At

Grey Rock Children. Scared shitless by Grey Rock Grandma..

Psykodynamik, mani och vanföreställningar.

.
Grunden för denna av posttraumatisk stress och triggers drivna text är att den självutnämnde psykodynamiske terapeuten på höjden och hans vän och kollega från medborgargardet i somras stereoskrikande, å hela polisanmälargruppens vägnar diagnostiserade mig som manisk för att jag spelar musik och sjunger. Skulle inte tro att så tillförlitliga proffs inom psykiatri tagit fel, och det skulle ändrats sedan dess. Man tillfrisknar inte från de allvarliga sjukdomar som pådyvlas mig.

Kvacksalvare inom den egentliga psykiatrin diagnostiserar mig med Posttraumatisk stress och utmattningsdepressioner,
de dumma inkompetenta jävlarna.

Jag skulle fö också ha "vanföreställningar"
(stort ord att använda tom för en självutnämnd terapeut - googla på ordet och lägg märke till det genomgående storhetsvansinnet, grupp-psykos och folie a deux.), Vanföreställningar som ett praktiskt sätt att få folk att tro att jag har inbillat mig allt där amatörpsykiaterna gjort bort sig. Gruvligt. Så att ingen tror på mig. Har man tur lyckas man med Gaslighting-effekten också, att jag blir förvirrad, tvivlar på mig själv och äntligen knäcks. Efter så många års intensivt arbete tillsammans. Glöm det. De ger sig på det mest förnuftiga och väldokumenterade man kan föreställa sig i min situation. Mani var det...

Att vara manisk är att vara för mycket. I allt. Högljudd, sensationslysten, om sig och kring sig, ingen självkritik. Projiceringarna haglar högljutt på N K.
En alltför tidigt apterad julbelysning av hus skulle också i de sammanhang som skapats av medborgargardet kunna skvallra om tecken på mani.

:bulletblack: Uppvarvade skratt och social aggressivitet

När jag växte upp hade jag en klasskompis som sedermera diagnostiserades som bipolär. Hon var orolig, kunde inte vara stilla, pratade konstant och hade framförallt ett hysteriskt högljutt skratt som kom ofta utan anledning och som hon blev retad för. Pga bristen på självkritik har hon lyckats komma rätt långt i livet, åtminstone hypo- mana personer kan vara väldigt övertygande..

Detta skratt, och en käft som går från tidig morgon till sen kväll har jag tvingats vänja mig vid de senaste tio åren eller så på N K, det jag tar mig friheten att kalla hyena-skrattet, eftersom det ofta ska skrattas åt mig, gärna åt mitt utseende för ångestfrihet. Nästan ännu värre, de spelade anfall av högljudd gråt och lidande som fick omkringboende att springa ut, vissa tyvärr till det uppmärksamhetskrävande ursprunget till gråten för att trösta. De flesta tröttnade snart. Egna familjemedlemmar verkade vana, stog en bit ifrån och skämdes. Kvinnlig psykopati med narcissistiska inslag innebär också en histrionisk störning, ett behov av dramatik och ständig uppmärksamhet.

Jag har varit väldigt tålmodig med ständigt hackande och provokationer, för att få just sådan uppmärksamhet, nedlåtande kommentarer, tom hot på en daglig basis. Det krävdes ett överfall av två herrar utsända av den uppmärksamhetskrävande på min mycket väl avspärrade altan, och ett väl förberett första besök av polisen för att jag skulle säga eller göra något.
Mer om Komorbiditet / Samsjuklighet nedan. Psykopater är inte sjuka i den bemärkelsen att de inte vet vad de gör, som vid mani, de planerar och njuter av att göra andra illa. Men ett tillskott av hypomani skulle effektivisera verksamheten.

Det utmärkande för hypomanier och manier är förutom en hög energinivå brist på självkritik, att man drar igång oövertänkta saker och bara fortsätter oavsett resultat och hur omgivningen reagerar. I min värld är det t ex en stor och allvarlig sak att kontakta polisen, nåt man inte gör varje dag.

:bulletblack: Cykloid hypomani / mani

Att snabbt växla mellan känslor som sadistisk uppsluppen glädje - ilska och hämnd - gråtmild egocentrerad "hjäälpa" empati - självömkan och lidande kallas för cykloid mani.

:bulletblack: Polis-frenesi

Att varva upp och se mördare i buskagen. Ringa min pappa för att meddela att man ska polisanmäla mig för mordhot. Ringa till grannar på ett socialt aggressivt sätt som knappt vet vem man är och berätta rövarhistorier om mig. Ständiga skrivelser till polisen om att en granne ska vara psykiskt sjuk. Att hon kan bli farlig. Om inbillade hot om hängning av vuxna barn och rena mord på små barn. Ständiga egna påringningar till polisen trots att det inte blir positivt resultat. Samma sak med polisanmälan efter polisanmälan. Och att sedan helt utan självkritik, med den härliga uppvarvade grundenergin, gå runt i varje stuga, varje hus, varje gård och piska upp stämning för att få så många som möjligt att skriva lappar som sedan ska användas i något så ovanligt, för att inte säga sjukligt, som en grupp-polisanmälan. Ha hjälp av den uppvarvade grundenergin och lyckas komma så långt som förundersökning och polisförhör, som polisen sedan vid närmare eftertanke skamset inte kunde slutföra.

:bulletblack: Omgivningens reaktioner

Det finns inte en enda granne som inte med början för ca tio år sedan sökt upp ursprunget till olämpliga kommentarer och hyena-skratt och försökt dämpa dem. De har hörts ner till havet, där friskare individer försökt säga ifrån.

Närmaste grannarna, numera i polisanmälargruppen, sa för kanske åtta år sedan till den Trivselskapande Normala
:bulletred: "Nu sätter du dig tillrätta en kväll till, och det enda du kommer att göra är att prata skit om Susanne. Nu är vi trötta på det här. Har du något att säga om eller till Susanne, så gå bort till henne här och nu och gör det en gång för alla, sedan vill vi inte höra ett ord till från dig". Ögontjäneri och en varelse med kolsvarta hatiska ögon som sprang förbi utan att göra någon ansats att säga något.
Inga tecken på tillräcklig självkritik för förändring.

Ytterligare en närmaste granne i polisanmälargruppen har regelbundet försökt dämpa den uppsluppna stämningen, t ex när det med en god känsla för självkritik har sprungits runt på gräsplätt och skrikits "Det enda vi kan hoppas på är väl att hon ska ta livet av sig". Ordalydelsen var t ex och bl a
:bulletred: "Tycker du det är lämpligt att säga sådant?"
Inga tecken på tillräcklig självkritik för förändring.

Ytterligare en grannfamilj, som hade den goda och friska smaken att inte gå med i polisanmälarföreningen uttryckte sig sålunda;
:bulletred: "När man bor såhär nära varandra och man råkar höra något inifrån en grannes hus visar man lite diskretion, man springer inte omkring och skriker om det på dagarna". Höra från mitt hus naturligtvis. De fick höra att de var idioter.
Inga tecken på tillräcklig självkritik för förändring.

Den numera avflyttade världsmedborgaren i det största huset fick nog av det friska beteendet från Trivselskaperkan med familj / medberoende påskafton 2011 och skällde ut dem efter noter.
:bulletred: "What kind of people are you! You are horrible peole! How can you treat her like this! If by "crazy" you mean that she suffers from depression - we know that - she told us, just so that we wouldnt have to hear it from people like you. How do you think treating her like this is going to HELP her!"
Inga tecken på tillräcklig självkritik för förändring.

Det blir samtliga grannar inom hör- och syn- håll.
Från första början.

:bulletblack: Stress- sårbarhetsmodellen'

Apropå sorg, som kan dämpa den mest berättigade kritik av en person, så är stress- sårbarhetsmodellen viktig i huruvida en hypomani, mani, psykos eller liknande ska bryta ut eller inte. Jag sökte läkare för många år sedan nu pga de märkliga saker jag hörde sägas just när jag var utomhus på N K, speciellt på altanen på nätterna. Läkaren frågade om jag hade varit med om några stora förändringar det senaste. Nej, jag lever mitt lilla liv som vanligt med friska föräldrar, väninnor, pendlar mellan bostadsrätt och sommarstuga. Hörde jag de här märkliga sakerna sägas även när jag åkte till stan. Nej, det blir tyst när jag kommit halvvägs till bussen, vilket läkaren tyckte var ett gott tecken. I din omgivning där du hör dessa saker sägas, vet du om det har hänt någon något stressfyllt? Enl stress- sårbarhetsmodellen. Ja, ursprunget är en familj som gått igenom en familjemedlems allvarliga sjukdom och död och nu har sorg. Läkaren såg lättad ut och konstaterade att det antagligen var där problemet fanns, inte hos mig.

:bulletblack: Komorbiditet / samsjuklighet

Psykopati där narcissism ingår och mani gifter sig väl.
Det finns inga hinder att de tillstånden samspelar och skapar en driven, samvetslös person med exceptionellt höga tankar om sig själv och krav på specialbehandling utan att ha gjort något för att förtjäna den. Och en oförmåga eller ovilja att ta till sig omgivningens reaktioner och ändra sitt beteende. Kvinnliga psykopater har även en histrionisk störning som kan ta sig olika störande uttryck, ett behov av ständig dramatik och uppmärksamhet på den egna personen.
Ett fullt utvecklat maniskt skov brukar leda in i psykosens underbara värld och de psykotiska vanföreställningarna är av storhetskaraktär. Man är speciellt utvald, har speciella gåvor, ska rädda världen, tror att man är napoleon eller Jesus osv. Man blir paranoid då folk är ute efter så högtstående personer som man anser sig vara. Malena Ivarsson (se Uppvarvade skratt), som berättat om sin sjukdom under hennes universitetstid, var t ex övertygad om att hon var Maria Magdalena när hennes manier antog psykotisk valör.

:bulletblack: Polisens tillförlitlighet och expertis

Vad gäller de inalles tio besöken av polisen för att få mig bortförd för tvångspsykiatriks vård - speciellt med tanke på respekten för och fixeringen vid ordningsmakten - så kan jag även där konstatera ett panna-mot-betongvägg-beteende.
Polisen är utbildade för och har erfarenhet av att avgöra om en person visar tecken på psykisk sjukdom eller inte. I mitt fall inte. Tio ggr. Litar man inte på det är det också ett tecken på svårigheter att anpassa sig till omgivningens reaktioner och bedömningar. Man insjuknar fö inte i schizofreni eller andra psykossjukdomar och blir inte plötsligt bipolär och manisk för första gången i medelåldern, har man de tendenserna visar de sig mellan 15 och 35. Däremot kan man reagera med posttraumatiskt stressyndrom efter upprepade trauman.
Orsaken till stressyndromet uppvisade ett onormalt beteende, helt utan självkritik eller förmåga att ta till sig omgivningens reaktioner från den söndag hon högljutt satte sin fot på N K.

:bulletblack: Hereditet / Ärftlighet

Herrejävlars vad sjuk jag är, "sorten som åker ut och in på mentalsjukhus" som sagt till och nedtecknats av polisen redan 2012. Mamma skulle också ha psykiska besvär så galenskapen går på mödernet. Det stämmer iofs att bipolär sjukdom, schizofreni o liknande är genetiskt betingat, man måste ha de förutsättningarna, men min mor är 75 år nu och har aldrig haft de problemen.
Däremot har jag reagerat på bristen på en äldre generation hos min närmaste omgivning som visat upp en fasad lika perfekt som en illustration från Vakna eller Vakttornet
Den som ställde mammas diagnos har aldrig träffat henne. Men hamnade under förundersökning för förtal.
Den psykodynamiske på höjden drog skrikande in min sedan femton år döda farmor, och sa att hon inte heller hade varit frisk. Om det nedtecknats hos polisen eller inte känner jag inte till, men experterna har definitivt inte träffat farmor. Mamma och pappa blev minst sagt förvånade.

:bulletblack: Brasklapp

Och jag är som vanligt så intelligensbefriad, psykiskt sjuk, förvirrad att jag inte har en aning om vilka jag syftar på. Nån pärm med samlade kopior på samtliga handlingar från 2011 och framåt som polisen försett mig med existerar naturligtvis inte (har funderat på att plasta in allt och spika upp för allas beskådan nere vid bryggan eller lägga kopior i samtliga grannars brevlådor). Jag refererar till besöket av polisen 2013-06-03 då grannarna tvingades ringa ordningsmakten till mitt hus enbart för att ställa frågan om jag vet vad grannarna heter. Jag hade tagit fel på en familjs efternamn och då blir det så. Det blev även dokumentation i form av en amnälan för trakasserier, rubricerad Falsk tillvitelse. Den första.

Det är helt obegripligt att jag lider av posttraumatisk stress.

.

Vanföreställningar och hallucinationer

.
Det skadar inte att varna allmänheten om det tillstånd hos människan där vanföreställningar, paranoia och hallucinationer är allra vanligast eftersom man med detta per definition blir våldsbenägen, hotfull och livsfarlig :

Demens, Alzheimer, den åldrande hjärnan.

Kan vara praktiskt att använda sig av för manipulatörer på det skyddade äldreboendet N K, inte lika roligt för den som manipulatören riktar fokus på. "Attack, gubbar och kärringar".
Vissa yngre verkar ha fått en osedvanligt snabbt åldrande hjärna utifrån det de säger och gör. Manipulationer, lögner, motstridiga budskap, gaslighting eller demens?

Tillstånden lär inte bli bättre med tiden.

.

Historik och summering

.
KFP Kamratföreningen polisanmälarna tycker om att skratta
gott tillsammans och lida / trösta varandra så varsågod.

:bulletblack: Besöket 2011 av herre vars hjälpsamma kvinna
skickat honom till mig för lite glädjefylld misshandel,
en titt på mina könsdelar och hot om att förstöra mitt
nyligen tillbyggda hus. Hennes nästa man?

Söner slår sönder mitt staket och kapar telefonkabeln,
ev tillsammans med en liknande mobbare i området. Se!

:eyes: www.youtube.com/watch?v=55XJiv…


:bulletred: Fokusering på barn och påtvingad empati.
:eyes: www.youtube.com/watch?v=w5yTT6…

:bulletred: Samtal om andra kvinnor på Sveriges finaste dialekt.
:eyes: www.youtube.com/watch?v=t2HtcK…

:bulletyellow: Kvinnogemenskapen sträcker sig över flera generationer
med förolämpningar, provokationer och skadegörelse.
:eyes: www.youtube.com/watch?v=MUt9cs…

:bulletgreen:: Rädsla för förändringar,
öppnandet av bordell och stöld av andras karlar.
:eyes: dailymotion.com/video/xgdnys_a…

----------------------------------------------------------
.

Önskar jag kunde lägga de här händelserna bakom mig, men så länge jag utsätts av vissa grannfamiljer i området är det inte lätt. De fortsätter "ta itu med" mig, håna och förolämpa mig. Förra säsongen slog de sönder en del av mitt staket och kapade min telefonkabel som provokation. Förutom grupp-polisanmälan. Det skulle vara väldigt obehagligt att fortsätta må så dåligt som jag gör men inte kunna påminna mig varför. Det är en balansgång mellan att undvika onödigt ältande och ett sunt förhållningssätt till det oacceptabla jag varit med om. Vid posttraumatisk stress, som blivit resultatet får man minnesbilder och känslor som man inte kan skjuta ifrån sig. Man blir också "frozen in time" för de påfrestande händelserna, det ligger i själva syndromet.

:bulletblack: Terapi och försvar.

Att ventilera på min blog har varit oerhört god terapi,
men också ett sätt att komma runt det som ivrigt och övertygande berättats om mig för polisen sedan 2012-13.
Det har ringts samtal till ordningsmakten om allt, det jag gör på sidan, det jag påstås göra i ö och vilken slags person jag är. Jag har säkert polisanmälts för sidan också och när polisen dirigeras till det jag skriver förstår de att det som berättas om mig inte stämmer.

:bulletblack: Stress

Anledningen till att mina stressreaktioner på det som återberättas i historiken inte märkts så mycket 2015 är INTE grannarnas löjeväckande misslyckade försök till grupp-polisanmälan av mig efter att ha ringt polisen direkt till mitt hus vid tio tillfällen sedan 2011, utan annat resultat än att de själva blivit föremål för förundersökningar för ofredande, förtal, grovt förtal, olaga hot och falsk tillvitelse. De definierar inte mig, styr inte över mitt beteende. Jag sattes i ett regelrätt polisförhör i februari anklagad för brottet Ofredande mot grupp, (väldigt viktigt : ) med sexuella inslag. Efter förhör med de olika delarna av den ofredade gruppen, när det var min tur för ett något överraskande polsförhör, lade polisen bara ner allting, skamsna över att ha manipulerats till att hamna på den nivån kan man föreställa sig.

:bulletblack: Ansvar och moral.

Det mest skrämmande från min synvinkel är vissa åretrunt- boende och sommarstugeägares förhållande till verkligheten, ansvar och moral. De måste ju fungera så i det mesta, även inom de egna familjerna. Man kan tydligen ställa till med vadsomhelst, använda sig av allehanda manipulativa metoder både inom och utom familjen, sedan bara låtsas som ingenting. I närheten av dessa familje-konstellationer, generationer tvångsmässigt placerade på begränsade ytor, är det meningen att jag ska känna mig misslyckad och sörja att jag lever ensam, det är ett av de kompensatoriska syftena med granngemenskapen de senaste åren. Jag har fortfarande friheten att vägra leva på lögner oavsett konsekvenserna. Jag behöver inte heller hålla ihop ett förhållande, en familj eller släkt genom att utse utomstående fiender och metodiskt förstöra livet för dem, till glädje för mina egna "nära och kära". Jag är trots allt glad att jag slipper inordna mig den sortens strukturer. Enl statistiken slutar varannat äktenskap i skilsmässa. De stora skilsmässotillfällena på året är efter sommarsemestrarna och efter jul- och nyårshelger. I storstäderna är hälften av alla hushåll ensamhushåll. Det bedrivs ingen jakt på dem.

:bulletblack: Verklighetsanknytning.

Mina minskade stressnivåer 2015 beror främst på att polisen hjälpt mig med kopior på grannarnas skrivelser till dem sedan 2011, egna misslyckade polisanmälnigar från vissa grannar, noteringar kring påringningarna till och besöken av polisen, patetiska handskrivna lappar som använts i grupp-polisanmälan, utskrifter från förhör med samtliga inblandade familjer och sedermera överklagandet av polisens beslut att lägga ner allt. De har hjälpt mig få grepp om den verklighet grannarna skapat för mig. Man häpnar över nivån i handlingarna. Bara innehållet orsakar mer stress. Jag har åtminstone dokumentation när de fortsätter ljuga, förneka verkligheten, roa sig på min bekostnad, framställa mig som förvirrad och intelligensbefriad. Jag fick ett verktyg mot tillståndet efter :bulletblue: Gaslighting / Crazymaking. Mer om det effektiva manipulationsverktyget nedan. Allt verkar fö gå ut på att de in i det sista ska bevisa att jag är allvarligt psykiskt sjuk. Och att de aldrig gjort bort sig.

:bulletblue: 113-nk.deviantart.com/gallery/…

Jag hade inte kunnat söka hjälp hos psykiatrin för mina reaktioner på år av trakasserier om jag inte hade haft dokumentation. Det är inte så lyckat att komma till psykiatrin och prata grannkonspirationer, besök av polis sedan 2011, anmälan för Ofredande av grupp - med sexuella inslag -
utan dokumentation. Jag hade riskerat att inte bli trodd, bli bedömd som psykotisk och praranoid, kanske tom fått felaktig medicin. De flesta allvarligt psykiskt sjuka hamnar i paranoia och polisfixering men nu är det inte jag som stått för det på Nedre Kärr. Jag tar antidepressiv medicin som är det som rekommenderas för posttraumatisk stress, mycket för att jag ska orka hålla näsan ovanför vattenytan, det är allt.
Det är verkligen inget fel på mitt förstånd.

---------------------------------------------------------------------


:bulletblack: Ursprunglig Historik och sammanfattning från 2011
skriven under åren sedan dess.

Att berätta om påstådd eller verklig psykisk ohälsa och polis i kombination gör oundvikligen att man blir betraktad som paranoid, förvirrad och sjukligt fixerad, som om det verkligen är nåt fel på en. De flesta allvarligt psykiskt sjuka upplever sina vanföreställningar som så förvirrande och hotfulla att de blir polisangelägenhet. Polisen får den sortens samtal och sållar bort förvirrade personer hela tiden. Jag har som kreativ person ett rörligt intellekt och känsloliv. Och väldigt svårt för namn, vilket finns dokumenterat i polishandlingar. 2013 ringde en grannfamilj polisen till mitt hus enbart för att få dem att fråga mig vad grannarna heter eftersom jag tagit fel på familjens efternamn. Jag påstås också vara allvarligt psykiskt sjuk och missbrukare så jag vet inte ens själv vilka jag skriver om.

Jag har aldrig haft med polis att göra fram tills nu.
Jag har aldrig ringt polisen om någon. Det görs säkert många anmälningar av mig som jag inte får reda på eftersom de inte tas på allvar. Jag förutsätter för enkelhetens skull att jag alltid står under förundersökning, det blir enklast så, och då ska man verkligen inte få reda på någonting. Ärekränkningsbrott kan bli liggandes hos polisen i år, det är inte högprioriterat, speciellt inte på mina grannars nivå. Jag kan ta förhör av mig med storstadspolisen, och oavsett så kommer jag att få möjlighet att berätta min version av de senaste åren, med medföljande konsekvenser. Mina motvilliga anmälningar har mest varit markeringar och dokumentation, men också ett sätt att sätta gränser för oacceptabelt beteende emot mig, och andra, speciellt när nya personer lärt sig av de ursprungliga polis-
glädjespridarna. För mig är det viktigaste att dokumentera och hålla sig till fakta.

Får man polisen på besök så fort tillfälle ges reagerar man förr eller senare med att använda sig av samma polis i ren desperation för att få stopp på trakasserierna. För mig tog det två år efter att polisen bl a skulle föra bort mig för tvångspsykiatrisk vård första gången på uppdrag av grannarna innan jag själv överhuvudtaget ringde första telefonsamtalet till samma polis.Nu kan situationen tolkas som om jag älskar att ha med polisen att göra. Jag funderar ofta omkring rättshaverism t ex, hur sådant skapas. Och att en normaliseringsprocess träder i kraft med tid, att man måste börja betrakta det man är utsatt för som normalt för att överleva. Manipulatörer vänder även sin egen ursprungliga polisfixering till att det i själva verket är offren som måste försvara sig som står för den. :bulletblue: Just keep blaming the victim.

Jag hade kunnat utveckla nån slags "snutjävlar" mentalitet men är lättad att jag inte gjort det. Eller nästan ännu värre en överdrivet positiv inställning till polisen eftersom de som fått larmen, polisen på plats, varit så stödjande sen sommar 2013 och 2014. Polisen ska aldrig ha något egenvärde, att det är spännande när de dyker upp, som för den vidriga sortens asgamar som springer efter ambulanser, brandbilar och polisbilar. Eller att man känner sig speciell, sedd och förstådd. Man ska ha en neutral inställning till polismakten ha så lite med dem att göra som möjligt men om man måste vara kortfattad och faktabaserad och inte ta deras tid och resurser i anspråk i onödan. Jag har aldrig förstått hur vanligt det är med människor som drar in polisen i precis allt. Det hotas med polis och allt kan bli polisärende istället för att kommunicera och lösa saker på ett normalt sätt. Det finns de som anmäler för "brottet" förolämpning t ex. Man häpnar.

Vad gäller min påstådda allvarliga psykiska sjukdom så har jag haft återkommande depressioner hela mitt vuxna liv, vilket i lagens mening skulle betecknas som en psykisk funktionsnedsättning. Utan psykotiska inslag. Jag har legat på en psykiatrisk klinik en gång i mitt liv, efter ett allvarligt självmordsförsök. Allt annat är rent förtal. Det hade varit lika kliniskt rent förtal om jag varit riktigt allvarligt sjuk och haft svängdörrar till psykiatrin, varit kriminell och missbrukare som hävdas om mig, att sprida sådana rykten är fortfarande brottsligt. Ibland känns det som om mitt brott är att VARA psykiskt sjuk, inte något jag gjort. Av den anledningen påverkar anklagelserna mig på ett så mycket allvarligare sätt,
får effekter på hela mitt liv, större delen av tiden.

:bulletblack: Hot om polis.

2011 var en märklig vår för mig och min familj. Min gamla pappa fick ett telefonsamtal, och många ovälkomna förvirrade därefter, om mordhot och hot om polis. Vi var nära att förlora pappa i hjärtsjukdom den vintern, han borde fått återhämta sig från bypassoperationerna i lugn och ro. Jag hade anlitat hantverkare under våren, för att få en utbyggnad som skydd mot ständiga värdeomdömen och provokationer. Hade planerat att inte oroa pappa med det förrän allt var klart, men det berättades omtänksamt och ovälkommet för honom på telefon. Jag hotades själv högljutt och aggressivt på telefon med att jag skulle "passa mig väldigt noga", det kunde "bli polissak av vad som helst", "min sort" kändes väl till, psykiskt sjuka antar jag eftersom det hävdas om mig. Jag spelade in telefonsamtalet för att slippa ifrågasätta mitt förstånd, man gör lätt det i de här sammanhangen.

Samma sommar gjordes verklighet av hoten. tillsammans med fler grannar som manipulerats till att också ringa polisen. Både polis och grannar användes i manipulationsterminoologi som sk :bulletblue: Flying Monkeys, personer eller instanser som ska utföra manipulatörens handlingar så hen slipper ta ansvar för dem,
Mer om det nedan. Relativt välfungerande psykiskt sjuka som ofta tycker att deras vanföreställningar är av den arten att polisen ska kopplas in lär sig väl snabbt att de inte tas på allvar om de inte backar upp med fler som också ringer.

:bulletblack: Överfall, misshandel, olaga hot I.

Jag satt på min väl avspärrade altan på baksidan av huset, hade gått ut för att kupera ett astmaanfall. Hade en knälång skjorta på mig, ett täcke över mig men inte fått på mig några trosor. En man jag aldrig sett förut sniker plötsligt upp bakom ryggen på mig, han har tagit vägen över en kulle som knappt går att kliva över, hoppat en meter rakt upp på altanen, mycket aggressiv. På två frågor kunde han inte berätta vem han var, han bara gör som han vill "med "en sån som du". Herren är långt ifrån stabil, blir plötsligt högtidlig och berättar något oväntat att hans kvinna är den finaste han träffat i hela sitt liv. Där sitter jag rejält uppskrämd, hela situationen är absurd. Det letas bevis av nåt slag på altanen, på psykisk ohälsa eller att jag inte kan hålla rent omkring mig skulle jag tro. När det fortsätts in i huset måste jag dra undan täcket och resa mig upp, utan trosor under den stora knälånga skjortan. Att då råka se mitt kön ledde till ett händelseförlopp utan dess like. Ledord: påstått mordvapen i form av hammare. Misshandel av mig. Hot om att förstöra mitt nytillbyggda hus nästa gång jag åker till stan, elkablarna skulle klippas och kunde göras utan att jag skulle märka något av den ene herren som var elektriker. 2015 har min telefonkabel kapats rakt av, men jag har inget emot om de genomför hoten om kapade elkablar också. Ta på gummistövlar bara. Hammaren har blivit episk i det ständiga förtalet om mig. Enl polis som har svårt att hålla sig för skratt skulle jag "blotta mig" för folk i området. Den icke fullt så elektriskt orienterade herren kontaktade polisen 2012 för att markera att enda anledningen att han tog på mig vid tillfället var för att "hjälpa mig med min oordnade klädsel" då de brottat ner mig på mitt altangolv. Vid posttraumatiska reaktioner ska man ha vissa minnesluckor, jag kommer inte ihåg att han tog på mig, ej heller vill jag det. Det var osedvanligt intelligensbefriat att kontakta polisen eftersom jag inte nämnt honom till dem, han var inte lika aggressiv och jag ville inte förstöra mångåriga goda grannrelationer. Det blev förundersökning för grovt förtal pga uttalandet och att han gått med i polisanmälargruppen 2013-15.

Jag har aldrig varit den sortens kvinna som är rädd för överfalll. Jag har alltid rört mig fritt tom efter mörkrets inbrott i främmande städer. Ingenting har hänt mig. Ingen man har ens hållit hårt i mig, definitivt inte använt våld. Förrän i gyllene medelåldern, av granne, på min väl avspärrade altan i ett sommarstugeområde. Nu vet jag att jag inte skulle ha mycket till chans mot en vuxen man, tack. Hade klarat mig fint utan den vetskapen även fortsättningsvis. Gäller alltså att se till att den sortens man (eller den kvinna som uppmuntrat och gett honom tillåtelse, bara han högtidligt framför att hans kvinna är, och jag citerar "den finaste kvinna jag nånsin träffat i hela mitt liv", slut citat) inte får en chans att komma nära.
Spruta något frätande mot ögonen på honom, springa in i huset och ringa polisen.

:bulletblack: Första besöket av polisen.

Jag förberedde mig för att äka därifrån då två poliser i uppjagad sinnesstämning med händerna på tjänstevapnen dök upp. De ska föra bort mig för tvångspsykiatrisk vård förstår jag. men först ska de gå igenom huset. Jag är lugn och tillmötesgående och poliserna vägleder mig igenom vad jag är utsatt för. "Det var visst nån konst här som vi skulle kontrollera". "Det skulle finnas narkotika här i sovrummet men vi hittar inget". Jag föreslår sedan att vi sätter oss på altanen och pratar så att alla kan höra vad som sägs, för att undvika rykten och förtal. Det är inga problem för poliserna att konstatera att jag är psykiskt frisk. De säger "Nu har du i alla fall fått byxor på dig" för att jag ska förstå att det poängterats som ett tecken på min galenskap. Det frågas också om jag anlitat laglig hantverkshjälp. Och - till min häpnad - hur jag kommit över hyreskontraktet för min lägenhet i stan, om det har gått lagligt till - !!! Om jag säljer min bostadsrätt genom mäklare för att bekosta hantverkarna, går ner i pris och får en hyreslägenhet i utbyte så är det naturligtvis lagligt. Jag begår inga brott. Polisen gör en sista kontroll av min hälsa genom att fråga "är du medveten om att folk stått vid staketet och skrattat åt dig hela tiden vi pratat med dig?" varpå jag svarar "så har jag haft det konstant de senaste åren".

Trots argument som "ska vi som har köpt, inte ärvt våra hus här behöva ha en sån människa i närheten" och "Jag är änka" förde inte polisen bort mig för någonting. Jag befann mig i nåt slags chocktillstånd, var fullkomligt tyst och lugn. Jag uppfattade redan då att jag var nån slags tredje klassens sommarstugeägare, inte viktig som människa, så min personliga trygghet eller sinnesfrid brydde jag mig inte om. Hotet att förstöra huset däremot... Funderade en stund, ringde sedan och polisanmälde. Man behöver inte veta en persons namn, räcker med att man kan identifiera personen. Efter att ha kollat med poliserna som varit på plats frågade de också om jag behövde stöd, någon att prata med. Stort misstag att tacka nej till samtalskontakt med tanke på allt har fortsatt i ännu värre former och jag utvecklat en extrem stressrelaterad ångest sedan dess. Det blev olaga hot som polisen tog till förundersökning. Jag konstaterar såhär i efterhand att jag borde följt med till sjukhus, dokumenterat mina skador och anmält allt. Förtal är ett brott som faller under enskilt åtal, dvs polisen kan lägga ner förundersökningar och man får driva frågan själv med hjälp av jurist, men olaga hot, falsk tillvitelse mm faller under allmänt åtal.

:bulletblack: Förtal och trakasserier.

Stämningen emot mig under våren och sommaren 2012 var obeskrivlig, antagligen för att ingen skulle få reda på förundersökningen. Förutom den ursprungliga inställningen till mig, kontrollerandet, värdeomdömena, provokationerma. Jag var knappt utomhus men då hörde jag hur jag förtalades och hånades inför förbipasserande. Jag hotades på nätterna. Det var egentligen först då som stressreaktionerna började, jag var extremt ångestfylld, motoriskt orolig, kunde inte sitta stilla, hyperventilerade, skakade, storsvettades, grät. Sov två timmar, sedan vaken i två dygn, extrema koncentrationssvårigheter, muskelvärk, överkänslighet för ljud, ljus och lukter... Tyvärr problem som följt med mig sedan dess och riskerar att bli kroniska. Jag orkade inte vara kvar utan tillbringade sommaren i stan.

:bulletblack: Olaga hot II. Förtal.

En markägare som blev indragen i aktiviteterna från början genom ett telefonsamtal med förtal om mig sökte upp mig våren 2014 och hotade mig lite för uppenbart. "Gå in och ta dina mediciner". "Nästa gång du lämnar din tomt ska jag drämma ditt huvud så hårt i marken att du aldrig kommer att kunna andas eller prata igen". "Jag ska ringa polisen på dig. Och socialtjänsten, på en sån som du". Händelsen renderade honom en förundersökning för olaga hot, och en för förtal. Polisen såg helheten och förstog vad det handlat om hela tiden. Manipulatörer lyckas ofta få andra att utföra deras handlingar och vända människor emot varandra utan att själva råka illa ut. Termen för den sortens offer är :bulletblue: Flying Monkeys,. De flygande aporna har antingen en manipulativ ådra själv eller är snälla personer som faktiskt tror på den sanning som manipulatören presenterar för dem.

I värsta fall lyckas de vända allt till att det är de som är de verkliga offren, de ursprungliga offren förövare. Offermentalitet är förvånande nog en av grunderna i psykopati. De tillskriver ofta offren deras egna beteenden och handlingar.
Hela polisförhöret med den mest drivande i gruppen är ingenting annat än lidande, rena lögner och vändande av egna beteenden och handlingar till att det är jag som är sådan och har gjort det som den förhörda själv gjort. Det är skrämmande uppenbart, begreppet för detta inom psykologin är
:bulletblue: Blameshifting / Blame the victim.

:bulletblack: Polissommaren 2013.

2013 var den värsta sommaren i miitt liv med ständiga polispåringningar. Det värsta var i juni när två poliser
knackar på mitt sovrumsfönster.
"Vad har jag gjort mig skyldig till ikväll?" "Ingenting."
"Vill ni komma in och gå igenom huset igen?" "Behövs inte."
"Vad kan jag då göra för er?" Ja, vi tänkte fråga här...
vet du vad pensionärerna här heter?" VA ???
Inget har varit normalt på många är så jag svarade bara korrekt på vad grannarna heter. Polisen slutade hånskratta och bara äkte därifrån. Visste inte vad det handlade om förrän senare under sommaren - jag hade tagit fel på en grannfamiljs efternamn. Och då blir det hög stämning och Cirkus Polis.
Det blev också falsk / olaga tillvitelse emot dem som ringde polisen den kvällen.

Vid sista tillfället i slutet av augusti 2013 skckades polisen till mitt hus enbart för att kontrollera om jag var ensam, eller hade besökare hos mig. Telefonörerna hade tagit sommarnöjet ett steg till genom att ha blivit anonyma Den kvällen hävdades det också att jag var grav missbrukare, vilket polisen aldrig hållit med om. Det verkar handla om att framställa mig i den sämsta dager man kan, på alla sätt. Det sattes i system att ringa polisen så fort det misstänktes att jag drack alkohol, så fort jag spelade musik t ex. Heltäckande får man konstatera - psykiskt sjuk med en tråkig verklighetsuppfattning, intelligensbefriad som tar fel på efternamn och inte trovärdig hög som ett hus och full som ett ägg större delen av tiden.

:bulletblack: Socialtjänsten.

Anonymitet, eller sekretess som det lite finare kallas, användes också våren 2014 då socialtjänsten ringdes på mig och användes som :bulletblue: Flying Monkeys av manipulatören. De lämnade ut namnet på den som ringt. Dokumentation finns hos polisen. Vad det handlat om får de reda ut. Soc såg ingen anledning att inleda någon utredning.

:bulletblack: Fortsatta besök av polisen.

Sommaren 2014 har "alla vi familjer här" bara ringt polisen på mig tre gånger. Vid första tillfället presenterades jag som akut psykotisk för att jag hade "slarvat med medicinerna". Poliserna bemötte mig utifrån det, väldigt nedlåtande. Jag kunde bara referera till tidigare polishandlingar, min läkare och den medicin han skrivit ut, ett antidepressivt preparat som jag tar, och konstatera att det vore svårt för mig att bevisa att jag inte är psykotisk så där får jag och konstaplarna komma överens om att inte komma överens. Om de insisterar får de ta med mig till läkare, vilket de naturligtvis inte gjorde. Andra polispåringningen för sommaren var fullkomligt patetisk, för att telefonörerna inte kunde kommunicera på något annat sätt efter alla år. Betingad reflex. Förutom vad jag förstår i efterhand, stressen det innebär att veta att de gått med på att bilda en grupp för att polisanmäla mig, vittna och backa upp varandra. Den tredje gången för att verkligen framhålla att jag blivit bortförd av polis för psykiatrisk vård hela mitt vuxna liv. Trots ständiga polispåringningar har det aldrig hänt, vill de fortsätta hävda det får de bevisa det, det är lite svårt för mig att bevisa motsatsen. Jag har haft goda stödjande samtal med polisen på plats som fått larmen, de förstår min situation bättre och bättre.

:bulletblack: Sätta i system att göra falska polisanmälningar.

När man trodde att saker och ting börjat ordna upp sig väcktes jag på min födelsedag i feb 2015 av ett telefonsamtal från polisen. Efter att ägnat hela sommaren 2014 åt att försöka prata med grannarna och komma nån vart med situationen på ett konstruktivt sätt, hade fyra familjer gått från att bara ringa polisen till mitt hus till att göra en regelrätt polisanmälan. Ofredande mot grupp, med sexuell inslag - !!! Satt i ett första kort förhör på telefon. Polisen var upprörd å mina vägnar, sa åt mig att inte göra någonting utan bara avvakta. Sedan lades allting naturligtvis ner. Det är olagligt av polisen att dra igång förundersökningar om de inte räknar med fällande domar, så vissa av de mer drivna grannarna måste verkligen legat i. Jag markerade med en mot-polisanmälan där brottet rubricerades falsk tillvitelse, när man "sätter i system att göra falska polisanmälningar" som polisen själva uttryckte det. Jag fick kopior på alla handlingar från 2011 och framåt, där det framgick att en person gjort många egna anmälningar av mig men inte kommit någonvart med dem. Det hade skickats hysteriska skrivelser om mord och död och psykisk sjukdom till dem sedan tidig vår 2012. Sedan hade flera grannar organiserats att vara med och anmäla i grupp genom att 2013 samla ihop de mest befängda handskrivna lappar från dem, varesig de hade några erfarenheter av mig eller inte. När man fått dem på kroken på det sättet räknade man väl med att de inte skulle kunna dra sig ur och ta tillbaka sina uppgifter. Förutom en familj som helt enkelt flyttade från området.

Man får väl hoppas att det spel som pågått har varit en guldkant på den mest drivande grannens summarstugeliv.
Att förhållanden, familjer och grannar hållts ihop genom trakasserierna. Att man sluppit ta itu med egna problem.
Att det har varit underhållande och stimulerande. Att det fått manipulatören och medhjälparna att känna sig högtstående och maktfullkomliga. Annars vore det ju helt onödigt att långssmt bryta ner mig och förstöra en stor del av mitt liv.

En önskan inför det nya året 2017 om många välfungerande, moraliska, kloka, rakryggade, modiga personer i närheten av framtida offer, som vågar ta sitt eget ansvar för att sätta stopp för den här sortens destruktiva sätt att fördriva tiden och bli populär.

Mer i ämnet :bulletblue: 113-nk.deviantart.com/gallery/…
.

.

Comments


Add a Comment:
 
Hidden by Owner
Hidden by Owner
Hidden by Commenter
Add a Comment: